جشن مهر و پیمان خورشید

موسسه‌ی فرهنگی-هنری خورشید راگا و انجمن زُروان ورود به شانزدهمین سال فعالیت خود را طی آیین مهرگان جشن می‌گیرد. در اين جشن دكتر اميرحسين ماحوزي و دكتر شروين وكيلي درباره پيوند مهر و پيمان صحبت خواهند كرد و استاد عليرضا …

ادامه نوشته »

دفتر سوم مثنویِ معنوی بازخواني مي‌شود

چهارمين گام از دوره‌های آموزشی بازخوانی مثنوی مولوی در موسسه‌ی فرهنگی-هنری خورشید راگا و با همکاری کانون معماران معاصر برگزار می‌شود. این دوره‌ی آموزشی که در دوازده نشستِ دوساعته برگزار خواهد شد، چهارمين گام از دوره‌های آموزشی مثنوی خوانی است …

ادامه نوشته »

برگزاریِ ادامه‌ی دوره‌هایِ بازخوانیِ مثنویِ معنوی

سومین گام از دوره‌های آموشی بازخوانی مثنوی مولوی در موسسه‌ی فرهنگی-هنری خورشید راگا و با همکاری موسسه‌ی کانون معماران معاصر برگزار می‌شود. این دوره‌ی آموزشی که در دوازده نشستِ دوساعته برگزار خواهد شد، سومین گام از دوره‌های آموزشی مثنوی خوانی …

ادامه نوشته »

شاهنامه ساختار رمز و رازهاي نهفته را بازگو مي‌كند

دكتر امیرحسین ماحوزی در نشست شاهنامه‌شناسی فرهنگسرای ابن‌سینا گفت: پادشاهان در نسل‌های گوناگون شاهنامه به هم شباهت دارند و همین است كه ستون شاهنامه را می‌سازند، ساختار رفتاری پادشاهان نخستین شاهنامه به یكدیگر نزدیكی بسیار دارد، آن‌ها پادشاهان نیرومندی‌اند که …

ادامه نوشته »