کارنامه ادبی

دسترسی به متن برخی پژوهش‌ها

 

 

بررسي وجه شبه در کليات شمس، به همراه تقی پورنامداریان، نشریه‌ی   دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران) :   تابستان ۱۳۸۷ , دوره  ۵۹ , شماره  ۱۸۶ ; از صفحه ۴۱ تا صفحه ۶۴

 

مولانا و مفهوم «من»، پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب :   زمستان ۱۳۸۸- بهار و تابستان ۱۳۸۹ , دوره  ۵-۶ , شماره  ۹ (ويژه نامه بزرگداشت انديشه هاي جهاني مولانا جلال الدين محمد بلخي) ; از صفحه ۲۲۰ تا صفحه ۲۴۷

 

تحليل و مقايسه ساختار روايي قصه گنبدهاي سياه و صندلي هفت گنبد نظامي بر اساس الگوهاي ريخت شناسي قصه هاي پريان «ولاديمير پراپ»، به همراه فرشته ناصری و عبدالحسین فرزاد ، نشریه:   پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب :   بهار و تابستان ۱۳۹۱ , دوره  ۸ , شماره  ۱۳ ; از صفحه ۹۶ تا صفحه ۱۲۸

 

تحلیل البنیة السردیة لدیوانی “”خسرو وشیرین””، و””لیلی ومجنون”” لنظامی الکنجوی (مقاله به زبان عربی: تحلیل و بررسی ساختار روایی منظومه های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی بر اساس خویشکاری شخصیت های اصلی آن (مطابق با نظریه پراپ)، به همراه فرشته ناصری و عبدالحسین فرزاد، اضاءات نقدیه سال سوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱۱

 

کی زهر، زهره دارد تا انگبین نباشد؟!، نشریه‌ی فردوسی، خرداد و تیر ۱۳۸۶ شماره ۵۴ و ۵۵

 

 

amirhossein-mahoozi

 

 

دیدگاهتان را بنویسید